Καλωσόρισμα Συντονιστικής Επιτροπής

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο του Παρατηρητήριο Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού. Το Παρατηρητήριο Πρόληψης έχει ως αποστολή τη μέριμνα για την πρόνοια και την ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας απέναντι στη σχολική βία και στον εκφοβισμό. Η δημιουργία αυτού του ιστότοπου αποσκοπεί στην αναζήτηση: ενός κοινού τόπου συνεύρεσης που θα συμβάλει στον εποικοδομητικό διάλογο? μιας χρηστικής ιστοσελίδας όπου οι πληροφορίες θα καλύπτουν τις ανάγκες ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας? ενός κοινού πλαισίου αποτύπωσης και δημοσιοποίησης όλων εκείνων των καλών πρακτικών που προάγουν την ειρηνική συμβίωση στο σχολείο.

 

Ο ιστότοπος στην παρούσα φάση βρίσκεται σε δοκιμαστική μορφή. Ωστόσο πρόθεσή μας είναι να αποτελέσει έναν δυναμικό χώρο ο οποίος θα εξελίσσεται και θα αναμορφώνεται προκείμενου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών του (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων κτλ). Η δυναμικότητά του έγκειται και στο γεγονός ότι η ιστοσελίδα θα εμπλουτίζεται με δράσεις, ενημερώσεις, επιμορφωτικό υλικό, νέα, οδηγίες και κατευθύνσεις όπως αυτά θα οργανώνονται και θα συμβαίνουν στις εκπαιδευτικές περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου.

 

Ως Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής έχω την πεποίθηση ότι η ιστοσελίδα αυτή, με τη συνέργεια του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλους μας, με στόχο τη διασφάλιση ενός υγιούς κλίματος στις σχολικές μονάδες και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου υποστήριξης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΑΡΙΣ ΒΕΝΤΗΡΗΣ